Általános Szerződési Feltételek

A besthirdetes.hu működési szabályzata

 

A jelen felhasználási feltételek  a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

 1. Általános rendelkezések

A besthirdetes.hu hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a besthirdetes.hu internetes oldalon, illetve kereső rendszerben. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag magánszemély vagy gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a besthirdetes.hu a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a besthirdetes.hu között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a besthirdetes.hu nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A besthirdetes.hu jogosult a jelen Szabályzat módosítására.

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblap hirdetési Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást. A besthirdetes.hu a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 24 órán belül automatikus aktivációs linket küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel a besthirdetes.hu megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés a besthirdetes.huhez történő beérkezésével a besthirdetes.hu és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, ugyanakkor a megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó szerződés akkor lép hatályba, ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben a besthirdetes.hu által megadott aktivációs linkre kattintva megerősíti a Szolgáltatás igénybevételét (megrendelés megerősítése).

A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a besthirdetes.hu az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja a Szolgáltatást, vagy a besthirdetes.hu jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben (I) a Felhasználó fizetős Szolgáltatást kíván igénybe venni, de a besthirdetes.hu által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy (II) olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. A besthirdetes.hu a Szolgáltatás biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti. A Szolgáltatás megtagadása esetén a besthirdetes.hu jogosult a Felhasználóval szemben a jelen Szabályzat 4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni regisztráció során, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a feltöltött hirdetés aktiválásáról a besthirdetes.hu által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

Amennyiben a besthirdetes.hu visszautasítja a hirdető Felhasználó hirdetésének feladását, akkor az adott hirdetés vissza aktiválhatatlan státuszba kerül, és a hirdetőnek újból fel kell adni a hirdetését a besthirdetes.hu által megkövetelt feltételeknek megfelelően.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a besthirdetes.hu jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében.

A besthirdetes.hu jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A besthirdetes.hu felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a besthirdetes.hu kárát megtéríteni. A felhasználói fiók a besthirdetes.hu általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és a besthirdetes.hu között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 10 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik a Weboldalról, azt a besthirdetes.hu a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a besthirdetes.hu a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A besthirdetes.hu minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A besthirdetes.hu nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a besthirdetes.hutől független körülmények okoznak.

A besthirdetes.hu nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a besthirdetes.hutől függetlenül is módosul.

2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A regisztrált Felhasználók maximum kettő hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a besthirdetes.hu által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a besthirdetes.hu keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a besthirdetes.hu a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzé teheti. A Weboldalon biztosított valamennyi hirdetési Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

A Weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Weboldalon elhelyezett hirdetések között böngészni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni, valamint amennyiben a hirdetést feltöltő Felhasználó azt közzétette, a hirdetésben megjelenő telefonszámon a hirdető Felhasználóval kapcsolatba lépni.

A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a besthirdetes.hu a feladásra szolgáló gomb Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 24 órán belül közzéteszi és 365 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a besthirdetes.hu 15 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókban. A 15 napos időtartam elteltével, a 16. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül a felhasználói fiókból is.

2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

2.2.1 A Weblapra ingyenesen és ellenérték megfizetése mellett feltöltött hirdetések vonatkozásában –az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:

TOP előresorolás 

 1. Hirdetési alapfeltételek

A besthirdetes.hu a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A besthirdetes.hu fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A besthirdetes.hu kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a besthirdetes.hu rendszerére.

3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Vállalati hirdetések: Vállalati (a továbbiakban: Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. A besthirdetes.hu fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés Vállalati Hirdetésnek minősül-e.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a besthirdetes.hu adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A besthirdetes.hu korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Kereskedők: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A besthirdetes.hu korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára, méretre vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat.

3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Hirdetés címe: A hirdetés címének minimálisan tartalmaznia kell a magyar nyelv helyesírási szabályait. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott irányelvek követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a besthirdetes.hu jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő kép a hirdető cég logója lehet.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés.

 1. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A besthirdetes.hu jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A besthirdetes.hu a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A besthirdetes.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a „Visszaélés jelentése” menüvel jelezhetik.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a besthirdetes.hu azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
 • Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
 • Alkohol, alkoholtartalmú italok;
 • Dohánytermékek;
 • Telefonszámok;
 • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok; ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ún. robbanóanyag prekurzornak számító anyagokat. Ezek olyan vegyi anyagok, amelyek önmagukban, ipari folyamatokban, de akár a mindennapi életben, háztartási célokra is használatosak, azonban bizonyos mennyiségben, sűrűségben vagy összetételben visszaélésre, így különösen, robbanóanyag előállítására alkalmasak. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 rendelet alapján egyrészt fogyasztók részére egyáltalán nem bocsátható rendelkezésre, másrészt ezek üzleti célú felhasználásra szánt értékesítése esetén az értékesítő részére kötelezettségeket, így különösen a vevő ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség feltételének teljesítésével lehetséges. A Weboldalon semmilyen vegyi anyag, így sem robbanóanyag prekurzornak számító, sem annak nem számító vegyi anyag sem magán, sem üzleti célú hirdetése nem megengedett.
 • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
 • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
 • Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
 • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
 • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
 • Kontaktlencse;
 • Temetkezési helyek;
 • Társkeresési szolgáltatás;
 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
 • Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
 • Cigaretta töltő berendezés;
 • Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;
 • Tűzifa hirdetések, melyeknek leírásában a hirdető nem vagy nem a valóságnak megfelelően tünteti fel az erdészeti hatóság által megállapított erdőgazdálkodói kódját/EUTR technikai azonosító számát.
 • Klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett, nem hermetikusan zárt alkalmazások hirdetései, amelyekben a hirdető nem nyilatkozik arról, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet alapján rendelkezik jogosultsággal klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások értékesítésére, valamint nem adja meg a Telepítési Tanúsítványának érvényes vonalkódját.
 • Vetőmag, vetőburgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg a 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának, amely szerint forgalomba hozni csak olyan kiszerelt vetőmagot, vetőburgonyát lehet, amely hivatalosan fémzárolt, az FVM rendelet mellékletekben előírt követelményeknek megfelelő vetőmagtételből származik, a csomagoláson szerepelnek az FVM rendelet 52.§ (4) bekezdés szerinti adatok, egyebek mellett pl. kiszerelő neve és címe, fémzárolási szám, fémzárolás időpontja, fajta stb. A hivatkozott FVM rendeletnek nem megfelelő termékek „vetőburgonya” elnevezéssel vagy vetőburgonyára utaló elnevezéssel (pl. vető méretű burgonya) nem hirdethetők a Weboldalon,
 • Étkezési burgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről szóló 34/2016 (V. 4.) FM rendeletben meghatározott minőségi és jelölési követelmény
 • Azok a friss zöldség és gyümölcs hirdetések, így étkezési burgonya hirdetések, amelyeket nem a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján regisztrált élelmiszer-vállalkozónak minősülő Felhasználó kíván a Weboldalon hirdetni.

A besthirdetes.hu jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a besthirdetes.hu megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a besthirdetes.hu által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a besthirdetes.hu (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

A besthirdetes.hu fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

 1. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a besthirdetes.hu ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A besthirdetes.hu a Weblap működtetését az Elker tv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elker tv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A besthirdetes.hu kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

A besthirdetes.hu nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A besthirdetes.hu nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A besthirdetes.hu jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A besthirdetes.hu a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A besthirdetes.hu nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a besthirdetes.hu semmilyen felelősségét nem vállal. A besthirdetes.hu nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a besthirdetes.hutől függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A besthirdetes.hu együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a besthirdetes.hu nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a besthirdetes.husel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a besthirdetes.hu által megkövetelt intézkedést megtenni és a besthirdetes.hunek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a besthirdetes.hut a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a besthirdetes.hu helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A besthirdetes.hu kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a besthirdetes.hu által megkövetelt intézkedést megtesz a besthirdetes.hu jó hírnevének megóvása érdekében.

Az Adatvédelmi Tájékoztató szerint a besthirdetes.hu méri a Felhasználók aktivitását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag Felhasználó felelőssége az, hogy a Weboldalt honnan, milyen eszközről nyitja meg, használja azt, így Felhasználó saját felelőssége, ha nem anonim ablakban nyitja meg a Weboldalt, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez, és emiatt a Felhasználó aktivitásáról a besthirdetes.hu nem pontos adatokat gyűjt össze, ami miatt a Felhasználó számára nem kívánt, sértő tartalom is megjelenik hirdetésként a Felhasználó gépén vagy eszközén, vagy ilyen tartalmú hírlevelet kap. A besthirdetes.hu kizárja minden felelősségét azokért a károkért, igényekért, amelyek a Felhasználót azáltal érhetik, ha a Weboldalt nem anonim ablakban nyitja meg, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez.

 1. Polgári jog, büntető jog, szerzői, szomszédos és kapcsolódó jogok védelme

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a besthirdetes.hu által elérhetővé tett minden tartalom és elem (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.

 1. Elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a besthirdetes.hu abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a besthirdetes.hu az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a besthirdetes.hu jelen Szabályzatban foglalt elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a besthirdetes.hu haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat a besthirdetes.hu által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a besthirdetes.hu visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a besthirdetes.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Barion szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a besthirdetes.hu minden esetben Barion szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a besthirdetes.hu jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a besthirdetes.hu észszerű költségeit, ha a besthirdetes.hu a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 1. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A besthirdetes.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címen fogadja:

elektronikus levelezési cím: ypoweb @ gmail. com

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A besthirdetes.hu a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a besthirdetes.hu a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a besthirdetes.hu egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a besthirdetes.hu álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt a besthirdetes.hu annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a besthirdetes.hu megindokolja.

A besthirdetes.hu a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a besthirdetes.hu és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén a besthirdetes.hu írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a besthirdetes.hu tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a besthirdetes.hu a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a besthirdetes.hu fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a besthirdetes.hu válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(I) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a besthirdetes.hu közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(II) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://www.kormanyhivatal.hu/..

Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Telefonos elérhetőség:

Email elérhetőség:

Kelt

Tájékoztatás a besthirdetes.hu által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a besthirdetes.hu és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

elektronikus levelezési címe: ypoweb @ gmail. com